Ul. Podbuczyna w Trzebini, na odcinku od kapliczki w stronę lasu, drogę przypominała tylko z nazwy. Pełno w niej było wyrw i kolein, w których zbierała się woda. Aż do teraz.

podbuczyna3

Radna Katarzyna Majewska od lat zabiegała o uregulowanie stanu prawnego drogi i załatanie dziur

Mieszkańcy tej części miasta od lat wnioskowali o załatanie dziur. Niestety, dotąd nie było to możliwe. Droga formalnie nie była własnością gminy, tylko Lasów Państwowych, co uniemożliwiało samorządowi wydatkowanie publicznych pieniędzy na jej naprawę. Po latach wreszcie udało się uregulować jej stan prawny.

- Tym samym gmina mogła wreszcie rozpocząć prace związane z poprawą warunków jazdy. Jako radna zabiegałam o to co roku. Cieszę się, że wreszcie się to udało. Mieszkańcom bardzo na tym zależało, bo wcześniej trudno tędy było przejechać – mówi radna Katarzyna Majewska.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wyrwy zostaną zasypane kruszywem.

podbuczyna2

Ul. Podbuczyna w Trzebini