W czwartek 20 lipca wprowadzono zakaz kąpieli w zalewie Chechło w Trzebini. Powodem są bakterie z grupy Coli stwierdzone w wodzie.

chechło4 1

Kąpielisko Chechło w Trzebini

Brak przydatności wody do kąpieli stwierdził Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie po analizie badań próbki wody.

Przypominamy, że z wynikami badań próbek wody z kąpielisk można się zapoznać w serwisie kąpielowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To ogólnodostępny portal informacyjny, prezentujący wykaz wszystkich kąpielisk w kraju, wyznaczonych uchwałami rad gmin czy miast.

Wystarczy wejść na stronę internetową https://sk.gis.gov.pl/index.php i w polu „szukaj kąpieliska” wpisać nazwę Chechło albo Balaton (lub innego kąpieliska, które nas interesuje) i od razu wyświetlają się wszystkie informacje, dotyczące nie tylko stanu jakości wody, ale również położenia, charakterystyki obiektu, godzin otwarcia czy dodatkowych atrakcji.