W przyszłym tygodniu rozpoczyna się modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego kabiny projekcyjnej, w której mieści się nowy projektor laserowy. Wiąże się to z koniecznością zamknięcia kina na czas prowadzenia prac.

kino sokół

Kino Sokół w Trzebini czeka modernizacja

Trzebińskie kino Sokół będzie nieczynne w dniach od 4 września do 14 września.

Dzięki realizacji zadania znacząco zwiększy się żywotność wszystkich urządzeń pracujących w kabinie, jak również polepszone zostaną warunki higieniczne przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań filtrująco-dezynfekujących napływające powietrze. Do minimum zmniejszy się zapylenie pomieszczenia. Poprawi się również tak ważna dla zdrowia pracowników wymiana powierza.

Ponadto, zakupiony zostanie ekonomiczny, a jednocześnie efektywny zestaw komputerowy PC, który zastąpi wysłużony sprzęt, który nie spełniał podstawowych parametrów i opierał się o przestarzałe elementy. Trzecim elementem działań modernizacyjnych będzie instalacja oświetlenia przeszkodowego stopni w foyer kina, co poprawi bezpieczeństwo widzów, którzy od tej pory będą wyraźnie widzieć każdy ze stopni.

Na realizację przedsięwzięcia Trzebińskie Centrum Kultury, przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie, pozyskało 30 000 zł dofinansowania z programu operacyjnego "Rozwój kin 2023 - Modernizacja kin”. Kwota ta stanowi 50 proc. kosztów. Resztę przekazała Gmina Trzebinia.