Na zaproszenie burmistrza Jarosława Okoczuka gościli w Trzebini przedstawiciele trzech zaprzyjaźnionych miast: Reggello (Włochy) z zastępcą Burmistrza Jo Bartolozzi, Bönen (Niemcy) z Stephanem Roteringiem, Burmistrzem Bönen oraz Billy-Montigny (Francja) – skąd przyjechało trzech zastępców Mera na czele z Fadilą Briki. Okazją do zorganizowania spotkania były przypadające w tym roku dwa jubileusze podpisania umów o współpracy: 40-lecia z Billy-Montigny i 15-lecia z Reggello.

delegacje14

Goście z Niemiec, Francji i Włoch wraz z przedstawicielami trzebińskiego samorządu podczas "Herbatki u Zieleniewskich"

W dniu 27 sierpnia 2023 r. podczas tegorocznej edycji „Herbatki u Zieleniewskich” burmistrz Jarosław Okoczuk oraz Fadila Briki - Zastępca Mera Billy-Montigny, w obecności mieszkańców oraz gości wydarzenia, podsumowali zrealizowane wspólnie przedsięwzięcia, a także wyrazili chęć kontynuowania dalszej współpracy. Podziękowali osobom, które rozpoczęły współpracę w 1983 roku i przyczyniły się do podpisania stosownych porozumień, a także tym, którzy obecnie pielęgnują i kontynuują rozpoczętą współpracę. Z okazji jubileuszu przygotowano okolicznościową paterę oraz tort, do poczęstowania którym zachęceni zostali także uczestnicy „Herbatki u Zieleniewskich”.

Przypadająca w tym roku 15. rocznica współpracy z miastem Reggello została upamiętniona również paterą okolicznościową oraz tortem. W związku z koniecznością wcześniejszego wyjazdu gości do Reggello uroczystość odbyła się w piątek 25 sierpnia z udziałem Zastępcy Burmistrza Miasta Trzebini Tomasza Żołędzia, Przewodniczącego Rady Miasta Trzebini Waldemara Wszołka oraz przedstawicieli Urzędu Miasta w Trzebini.

Przy okazji pobytu w Trzebini goście mieli możliwość zobaczyć zrewitalizowane ośrodki nad Chechłem i nad Balatonem, nowo wybudowane boisko przy stadionie MKS w Trzebini, Rynek oraz Trzebiński Park Rozrywki w Myślachowicach. Duże ich zainteresowanie wzbudziła strefa aktywności gospodarczej zlokalizowana przy autostradzie A4 oraz budowa nowego budynku u zbiegu ulic Ochronkowej i Krakowskiej.

Z ogromnym zainteresowaniem przedstawiciele niemieckiego miasta Bönen i francuskiego Billy-Montigny wysłuchali Burmistrza J. Okoczuka, który zaprezentował jeden z obecnie najważniejszych tematów na terenie naszej gminy dotyczący zapadlisk. Temat wzbudził nie tylko zainteresowanie, lecz także burzliwą dyskusję, ponieważ gmina Bönen, tak jak Trzebinia, jest gminą pokopalnianą, gdzie kilkadziesiąt lat temu została zamknięta kopalnia.

W trakcie spotkania dyskutowano o kierunkach współpracy na przyszłe lata (wstrzymanej na kilka lat ze względu na ograniczenia, wynikające z pandemii Covid-19, a następnie konsekwencji napaści Rosji na Ukrainę). Omawiano wznowienie wakacyjnej wymiany młodzieży z Billy-Montigny, możliwość współpracy przy organizacji wydarzeń kulturalnych, organizację rozgrywek piłkarskich czy wymian przedstawicieli młodzieżowych drużyn pożarniczych, udział zawodników w turniejach sportowych np. szachowych.

W czasie pobytu w Polsce goście z miast partnerskich mieli okazję nie tylko odwiedzić atrakcyjne miejsca w Trzebini, lecz także spędzić trochę czasu w Krakowie; część z nich zdecydowała się w wolnym czasie odwiedzić również muzeum pamięci obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.