Gdy w listopadzie ubiegłego roku rozpoczynano realizację inwestycji, wiele osób nie wierzyło, że w kilka miesięcy powstanie nowa siedziba jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini. Remiza jest gotowa. W środę 3 kwietnia uroczyście przecięto wstęgę.

remiza

Uroczyste otwarcie remizy

Do tej pory druhowie z Trzebini mieli do dyspozycji jedynie dwustanowiskowy garaż na tyłach urzędu miasta oraz pomieszczenia w budynku, który kiedyś należał do osób prywatnych i pełnił funkcję domu mieszkalnego. Przez wiele lat remizę wciąż im tylko obiecywano. Burmistrz Jarosław Okoczuk od słów przeszedł do konkretów. W ubiegłym roku dzięki wsparciu Łukasza Kmity, który wówczas pełnił funkcję wojewody małopolskiego, Gminie przyznano 2 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację inwestycji. Całość kosztowała nieco ponad 4,5 mln zł. Przetarg na wykonanie zadania wygrała lokalna spółka Ideabud. W listopadzie rozpoczęła prace. W marcu je zakończyła. Budynek przeszedł wszystkie konieczne odbiory. W środę 3 kwietnia został przekazany strażakom z OSP Trzebinia.

W uroczystości wzięli udział m.in. poseł Łukasz Kmita, poseł Paweł Śliz, marszałek Iwona Gibas,  Marek Bębenek, prezes oddziału wojewódzkiego związku OSP RP, mł. bryg. Andrzej Dybał, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, przedstawiciele jednostek OSP w terenu gminy, mł. Insp. Mirosław Kotulski, komendant Komisariatu Policji w Trzebini, radni gminni na czele z przewodniczącym Waldemarem Wszołkiem, ponadto Arkadiusz Pypłacz, przewodniczący Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna, Łukasz Brzózka, prezes Wodociągów Chrzanowskich, dyrektorzy gminnych instytucji. Nie mogło też zabraknąć generalnego wykonawcy inwestycji – Pawła Deszcza, prezesa zarządu Ideabud sp. z o.o.

- Bezpieczeństwo mieszkańców to dla mnie priorytet. Dzięki tej inwestycji usprawnimy pracę naszych druhów z centrum. W obiekcie będzie się mieściła nie tylko nowa remiza. To budynek wielofunkcyjny z miejscem na centrum monitoringu miejskiego, centrum zarządzania kryzysowego, jest tu również zadaszone miejsce dla karetki pogotowia – mówi burmistrz Jarosław Okoczuk.

- Tuż obok stoi nowoczesny komisariat policji. Tworzymy kompleks w zakresie bezpieczeństwa. Wierzę, że wszystkie jednostki będą współpracować i wspólnie dbać, by było bezpiecznie – podkreśla poseł Łukasz Kmita.

Podczas uroczystości strażacy z OSP w Trzebini przedstawili rys historyczny jednostki. Podziękowali posłowi Kmicie oraz burmistrzowi Okoczukowi za dotrzymanie sowa i nową, piękną remizę.