Krajowe Biuro Wyborcze informuje o przedłużeniu terminu naboru na urzędników wyborczych do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Grafika przedstawia logo Krajowego Biura Wyborczego

 

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, w godzinach urzędowania (pon. 8-16, wt.-pt. 7:30-15:30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków w terminie przedłużonym do 6 kwietnia 2018 r. 

 

Informacja przesłana przez Krajowe Biuro Wyborcze