Informujemy, że właściciele lub opiekunowie psów lub kotów, mieszkający na terenie Gminy Trzebinia, w niedługim czasie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji swoich zwierząt.

herb TRZEBINI

W związku z podjęciem Uchwały Nr XLIV/581/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa podejmie działania związane z dofinansowaniem zabiegów kastracji/sterylizacji/usypiania ślepych miotów oraz chipowania bezdomnych kotów z terenu Gminy Trzebinia.

 

Realizacja założeń powyższej uchwały będzie możliwa po jej wejściu w życie, czyli po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Informujemy, że na dzień dzisiejszy uchwała nie została jeszcze opublikowana. Weterynarz, z którym gmina podpisze umowę, zostanie wybrany na podstawie zapytania cenowego.

 

W 2017 r. zabiegom kastracji oraz sterylizacji poddanych zostały 63 koty i 14 psów. Ponadto zachipowano 15 bezdomnych kotów, będących pod opieką opiekunów społecznych zwierząt. Na wykonanie tych zabiegów Gmina wydatkowała 5.030,00 zł. W roku 2018 r. Gmina na powyższe zabiegi przeznaczy kwotę 10.000,00 zł.

 

Przewidziano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegów. Każde gospodarstwo domowe z terenu Gminy Trzebinia będzie miało możliwość wykonania zabiegów na maksymalnie dwóch kotach oraz dwóch psach.

 

Opiekunom społecznym bezdomnych kotów przysługiwać będzie 100% zwrotu kosztów powyższych zabiegów. Ponadto będą oni mieli możliwość wypożyczenia z Wydziału GKOŚRiL klatki służącej do wyłapywania kotów oraz kontenerka służącego do ich transportu. W miesiącach zimowych będzie im wydawana sucha karma dla kotów.

 

Aby zostać opiekunem społecznym zwierząt oraz otrzymać dofinansowanie na ww zabiegi należy złożyć stosowny wniosek do Urzędu Miasta w Trzebini (wnioski dostępne będą w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa oraz na dzienniku podawczym).