XLVI Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w poniedziałek 14 maja 2018 r. o godz. 9.00 w sali narad Biura Rady Miasta w Trzebini ul. Rynek 18.

sesja rady miasta

 

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

I. Wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON” (na wniosek grupy radnych).

II. Wysokości opłat za korzystanie z terenu Ośrodka Rekreacyjnego „BALATON” (na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini).

    3. Zamknięcie sesji.