Z dniem 12.06.2018 r. Pan Grzegorz Żuradzki - Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Trzebini, powołał na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Trzebini Pana Marcina Karcza.

Marcin Karcz

 

Marcin Karcz ma 40 lat i pochodzi z Chrzanowa. Dzieciństwo spędził w Sierszy, gdzie jego ojciec pracował w Kopalni Węgla Kamiennego "Siersza". Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - oraz studia podyplomowe: Inżynieria Ruchu Drogowego. Ostatnio pracował w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego jako kierownik wydziału utrzymania dróg i mostów. Zasiada w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. W latach 2006-2010 był radnym Rady Powiatu Chrzanowskiego.

 

Ma dwóch synów. Jego żona pochodzi z Karniowic i tam też zamierzają zamieszkać na stałe. Interesuje się polityką transportową, sterowaniem ruchem oraz systemami parkingowymi. Interesują go również zagadnienia edukacyjne i sprawy służby zdrowia.