Każdy mieszkaniec Trzebini może zgłosić w OPS chęć uczestnictwa w projekcie, pracownicy socjalni udzielą informacji o projekcie pomogą wypełnić wniosek i prześlą go do biura projektu Małopolski Tele – Anioł. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa małopolskiego którzy z powodu stanu zdrowia lub niepełnosprawności wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

tele anioł

Projekt swym zasięgiem obejmuje całą Małopolskę, dlatego aby dotrzeć do osób niesamodzielnych najbardziej potrzebujących pomocy Województwo Małopolskie - lider projektu nawiązuje współpracę z lokalnymi Partnerami. Gmina Trzebinia przystąpiła do współpracy w projekcie w celu wsparcia procesu rekrutacji uczestników, poprzez pomoc skierowaną do potencjalnych uczestników w wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Gmina włącza się również do akcji informacyjnej dotyczącej projektu.

 

Celem Projektu „Małopolski Tele – Anioł” jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizacje działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno- komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

W ramach Projektu mogą być świadczone następujące usługi:

  1. Teleopieka tj. możliwość całodobowego przekazywania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa poprzez kontakt z centrum Teleopieki. Uczestnik otrzyma opaskę bezpieczeństwa wyposażoną w przycisk SOS i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z centrum Teleopieki.
  2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone nawet przez okres 12 miesięcy w wymiarze średnio 20 godzin miesięcznie dla osoby. Zakres usług opiekuńczych obejmuje min. pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną , a także zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, /z usług tych są wyłączone osoby które już korzystają z usług opiekuńczych oferowanych przez gminę/
  3. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania to wspieranie i pomoc w min. dokonywaniu zakupów, pomoc w przygotowaniu posiłków, pomoc w wykonywaniu prac porządkowych, pomoc w uiszczaniu opłat, dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów itp.

 

Aby wypełnić formularz i przystąpić do Projektu wystarczy zgłosić swój akces w Ośródku Pomocy Społecznej w Trzebini ul. Kościuszki 38, tel. 326121510 

W ramach współpracy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini prowadzą działania informacyjno – rekrutacyjne, pomagają wypełnić wnioski i wysyłają je do realizatora projektu.