Informujemy, że Gmina Trzebinia opracowała projekt „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebinia na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”. Zachęcamy do zapoznania się z projektem.

herb TRZEBINI

Projekt gminnego programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego, a następnie uchwaleniu przez Radę Miasta Trzebini. Dokument został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

ZOBACZ treść dokumentu

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
Urząd Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia, tel/fax: + 48 (32) 71 11 077 / + 48 (32) 61 21 147