Urząd Miasta w Trzebini informuje, że z przyczyn niezależnych od inwestora, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział Kraków, przesunięciu uległ termin przywrócenia ruchu na wiadukcie drogowym w ciągu dk 79 w Trzebini.

wiadukt 10.08.2018

 

Termin dopuszczenia ruchu na wiadukcie uległ zmianie na dzień 20. sierpnia 2018 r. (przełożenie ruchu nastapi w nocy z 19 na 20 sierpnia 2018 r.).