Urząd Miasta w Trzebini informuje mieszkańców, że na zlecenie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, zostało przeprowadzone badanie gleby po pożarze składowiska opon przy ul. Słowackiego w Trzebini.

 herb TRZEBINI

Biorąc pod uwagę złożoność problemu i bardzo szczegółowy i obszerny materiał będący wynikiem przeprowadzonych badań przez fachowców z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie – Burmistrz Miasta Trzebini informuje o możliwości zapoznania się z pełnym tekstem raportu końcowego z przedmiotowych badań. Opracowany „Raport z badań popiołów i pozostałości po spaleniu odpadów z terenu składowiska w Trzebini przy ul. Słowackiego oraz badań gleby na terenie pobliskich ogródków działkowych” opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.