28 sierpnia 2018 r. Gmina Trzebinia podpisała Umowę darowizny dotyczącą przekazania oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli w naszej gminie.

LIFE IP Malopolska

 

Trzynaście oczyszczaczy trafiło do następujących placówek prowadzonych przez jst:

 1. Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Janusza Korczaka w Trzebini,
 2. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Trzebini,
 3. Przedszkole Samorządowe nr 3 w Trzebini
 4. Przedszkole Samorządowe nr 4 w Trzebini,
 5. Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini,
 6. Przedszkole Samorządowe w Bolęcinie,
 7. Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach,
 8. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini – oddział przedszkolny,
 9. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi-Królowej w Dulowej – oddział przedszkolny,
 10. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie – oddział przedszkolny,
 11. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Lgocie – punkt przedszkolny,
 12. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach – oddział przedszkolny,
 13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej – przedszkole.

W ramach otrzymanej darowizny w każdej placówce zostanie zorganizowana uroczysta akcja edukacyjna dotycząca zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem przedszkolaków.

odświerzacz.09.20181

Otrzymana nieruchomość została przekazana przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Ponadto oczyszczacze powietrza trafią także do placówek prowadzonych przez inne podmioty niż jst:

 1. Publiczne Przedszkole w Czyżówce,
 2. Publiczne Przedszkole w Płokach,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Płokach – oddział przedszkolny,
 4. Niepubliczne Przedszkole Językowo-Muzyczne „Akademia Miki”,
 5. „Zielone Przedszkole”,
 6. Niepubliczny Żłobek „Bombik i Przyjaciele”,
 7. Klub Malucha „Mini Miki”.