Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie informuje, że w związku z planowanymi robotami drogowymi związanymi z realizacją zadania dot. przebudowy części drogi powiatowej ul. Piaski w Myślachowicach, w dniach 10 – 15 września zamknięta będzie (od skrzyżowania z ul. Piła w Myślachowicach) część drogi powiatowej DP 1043K ul. Piaski w Myślachowicach o długości ok. 500 m.

zamknieta piaski09.2018

Proponowany objazd do DW 791:

1 wariant: poprzez ul. Kopalnianą i Grunwaldzką w Trzebini.

2 wariant: poprzez ul. Długą w Czyżówce, Jurajską, Główną i Kasztanową w Płokach oraz Płocką w Myślachowicach.

zamknieta ul piaski09 

ZKKM informuje, że w związku z remontem ul. Piaski w Myślachowicach od dnia 10.09.2018 roku do 15.09.2018 roku (włącznie) nastąpi jej zamknięcie dla ruchu. Wobec powyższego zostają wprowadzone następujące zmiany w trasach przejazdu linii:

Linia 42: wszystkie kursy realizowane będą ulicą Płocką,  Kasztanową, Główną i Jurajską. Zostaną pominięte przystanki Myślachowice Transformator, Myślachowice Piekarnia Czyżówka Kapliczka i Czyżówka Mostek.

Linia La: kursy realizowane będą objazdem ulicą Kopalnianą. Zostaną pominięte przystanki Myślachowice Rynek, Myślachowice Transformator, Myślachowice Piekarnia.

 zamkinieta piaski09.2018

Informacja z PZD w Chrzanowie