Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w czwartek 11 października 2018 r. o godz.14.30 w sali narad Biura Rady Miasta w Trzebini, ul. Rynek 18.

sesja rady miasta

 

Porządek obrad sesji: 

I. Otwarcie sesji.
II. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) i ul. Kościelnej w Trzebini”.
  2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego na realizację zadania pn: „Przebudowa części DP 1043K– ul. Piaski w Myślachowicach od skrzyżowania z DP 1056K”.

III. Zamknięcie sesji.