W siedzibie Orlen Południe w dniu 18.10.2018 r. odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Pana Daniela Obajtka z pracownikami oraz zarządem firmy ORLEN Południe.

Trzebinia p Obajtek 1

Na spotkanie został również zaproszony Pełniący Funkcję Burmistrza Trzebini Grzegorz Żuradzki. Podczas wystąpienia, Prezes Daniel Obajtek poinformował pracowników, iż Zarząd PKN Orlen podjął decyzję o realizacji w Trzebini potężnej inwestycji czyli instalacji produkującej glikol dla całej grupy kapitałowej.

 Trzebinia p Obajtek 3

Ponadto Prezes Obajtek poinformował o zakończeniu sporu Zarządu firmy z organizacjami związkowymi i podpisaniu nowego układu zbiorowego dla pracowników ORLEN Południe, przewidując m.in. możliwość podwyżek wynagrodzeń.

 Trzebinia p Obajtek 4

W wystąpieniu Prezesa znalazły się również słowa uznania za dobrą współpracę z Gminą Trzebinia i obecnym burmistrzem Grzegorzem Żuradzkim. Prezes wyraził przekonanie, że Gmina nadal będzie wspierać firmę w procedurach formalnych przy realizacji bieżących i nowych inwestycji. Grzegorz Żuradzki podkreślił dużą wagę, jaką władze miasta przywiązują do przyszłości firmy ORLEN Południe - Rafinerii Trzebinia; podziękował też Zarządowi za decyzje inwestycyjne.

 Trzebinia p Obajtek 2