W tym roku szkolnym nauczycielka języka niemieckiego z SP nr 8 w Trzebini pani Joanna Krzemień otrzymała decyzją Stałej Konferencji Ministra Kultury i Oświaty w Niemczech, Urzędu Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Niemieckiej Centrali Wymiany Nauczycielskiej międzynarodowe stypendium dla nauczycieli języka niemieckiego.

SP8 20.11

 

Nie tylko uczniowie biorą udział w międzynarodowych stypendiach, zagranicznych wyjazdach. Również nauczyciele nieustannie szkolą się, aby móc nauczać na najwyższym poziomie.

Spośród setek nauczycieli starających się o wyjazd, taką szansę otrzymały 3 osoby z Polski. Nauczycielka spędziła 2 tygodnie w miejscowości Hamminkeln w Półnonej Nadrenii – Westafalli. Grupa stypendystów składała się z 20 uczestników z 17 krajów i 4 kontynentów. Wszyscy byli wobec siebie wyrozumiali i tolerancyjni. Piękne jest to, że ludzie ze wszystkich zakątków świata porozumiewają się w jednym języku.

SP8 naucz

Systemy szkolnictwa różnią się w poszczególnych krajach. Nauczycielka z Chin pracuje przykładowo w szkole, w której uczy się 5000 uczniów i pracuje 450 nauczycieli. W Gwatemali szkoła to luksus, na który stać tylko najbogatszych, a wskaźnik analfabetyzmu wynosi ponad 25%.

Uczestnicy brali udział w wykładach prowadzonych przez doktora Alexandra Petera na temat mitów w historii Niemiec. Wykładowca przedstawił uczestnikom historię ze swojego punktu widzenia, opowiedział anegdoty, których nie znajdziemy w książkach historycznych. Przybliżył najnowszą historię, od czasów zakończenia II Wojny Światowej. Opowiedział o życiu w podzielonych murem berlińskim Niemczech, o marzeniach, oczekiwaniach i troskach ludzi w tym czasie. Omówił również obecne problemy, jakim są migranci przybywający do Niemiec z różnych zakątków świata. Opowiedział o pracy z nimi. Przedstawił również platformy edukacyjne, z których nauczycie mogą korzystać z uczniami na lekcjach i starać im się przybliżać historię Niemiec na wesoło w formie gier, zabaw, quizów.

SP8 20.11naucz

 

Na wykładach dla stypendystów zagościł również doktor Michael Sommer, redaktor lokalnej gazety. Z okazji trwającego stypendium został wydany specjalny numer gazety stworzonej przez samych stypendystów. Nauczyciele języka niemieckiego z całego niemal świata pisali artykuły w języku niemieckim o różnicach kulturowych, zwyczajach żywieniowych, czy anegdotach z własnego kraju.

W czasie trwania stypendium nauczyciele hospitowali zajęcia dla obcokrajowców, jak również w publicznych szkołach niemieckich. W czasie ich trwania nauczyciel mogli porównać metody i formy zajęć w Niemczech i we własnym kraju. W programie stypendialnym znalazły się również warsztaty na temat języka, którym obecnie posługuje się młodzież. Nie zabrakło ciekawych przykładów i wesołych tekstów. Omówiono również aplikacje, strony internetowe, platformy przydatne przy nauce języka niemieckiego. Przeprowadzono również warsztaty na temat gier i zabawy językowych. Wśród nich omówiono gry planszowe, komunikacyjne, internetowe, ruchowe. W planie zajęć znalazły się również cudowne zajęcia z literatury. Nauczyciel pokazał jak w ciekawy sposób wprowadzać proste wiersze, teksty na lekcji. Można się jednocześnie śmiać, uczyć i śpiewać.

SP8 nauczyciel 

W wolnym czasie stypendyści brali udział w wycieczkach do Düsseldorfu, Münster, Duisburga i Amsterdamu. Wszystkie zdobyte doświadczenia, niesamowite nowinki techniczne i ciekawe koncepcje zajęć zostaną wykorzystane na lekcjach języka niemieckiego. Funkcjonujący w szkole program DSD zostanie wzbogacony w nowatorskie koncepcje metodyczne.

 

Szczególne podziękowania należą się Dyrektorowi szkoły, pani mgr Ilonie Ptak za wspieranie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej nauczycieli, również nowatorskich projektów, kreatywności i innowacji w nauczaniu, pozostawianie swobody w prowadzonych zajęciach dydaktycznych oraz działaniach służących promocji szkoły i rozbudowie projektu DSD.