Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie informuje, że od 01.12.2018 r. dodatkowy punkt przyjmowania odpadów (filia PSZOK) w Trzebini na ul. Marszałka Piłsudskiego przestanie funkcjonować.

mzgk logo

 

Zamknięcie punktu jest spowodowane zakończeniem umowy dzierżawy terenu, a w związku z tym wygaśnięciem zezwolenia na zbieranie odpadów dla tego punktu. Ze względu na zmianę przepisów ustawy o odpadach i zaostrzone wymogi dotyczące punktów zbierania odpadów nie ma już możliwości uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie PSZOK w Trzebini.

Odpady, tak jak dotychczas, będą przyjmowane w PSZOK w Balinie. Punkt jest czynny codziennie od 8:00 do 18:00, w soboty do 14:00.

Wiecej informacji na stronie MZGK Chrzanów.