W nawiązaniu do informacji z 06.12.2018 r. informujemy, że Zarządzeniami Burmistrza Miasta Trzebini Nr 0050.360.2018 i 0050.361.2018 z dniem 18.12.2018 r. na kadencję 2018 - 2023 zostali powołani dwaj jego zastępcy. Funkcję pierwszego zastępcy objął Mirosław Cholewa (do spraw gospodarczych i inwestycji), natomiast drugim zastępcą została Anita Lipnicka (jako zastępca burmistrza do spraw społecznych).

 

nominacje v ce

 

Informujemy również, że przyjęcia stron w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta Trzebini i jego zastępców odbywają się we wtorki w godz. 13.00 - 17.15. Na przyjęcie stron można się umawiać telefonicznie w sekretariacie Urzędu Miasta w Trzebini tel. 32 61 22 648.