Eliminacje do „Turnieju wiedzy pożarniczej” młodzieży z Gminy Trzebinia odbyły się w dniu 6.03.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini.

 turniej ppoz6.03.201924

W konkursie wiedzowym wzięło udział 17 osób z trzebińskich szkół, które wystąpiły w dwóch kategoriach wiekowych. Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzcy I II miejsca z każdej kategorii wiekowej przechodzą do etapu powiatowego.

Zarząd Miejsko – Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych reprezentowany przez komisję w składzie: Przewodniczący kpt Dominik Głogowski, Sekretarz dh Katarzyna Siewior, oraz członkowie dh Jacek Woch i dh Grzegorz Duda czuwał nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Nagrody wręczał Zastępca Burmistrza Miasta Trzebini Mirosław Cholewa.

 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Grupa wiekowa – poziom szkoły gimnazjalnej (klasa 7 i 8 SP oraz gimnazjum)

1. Miłosz Bartosik z SP w Dulowej

2. Tomasz Klimkiewicz z SP w Płokach

 

Grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne:

1. Denis Michalski z ZSECH w Trzebini

2. Aleksandra Kocot z LO w Trzebini