Na sesji w dniu 1 marca 2019 roku Rada Miasta Trzebini podjęła uchwałę o nadaniu imienia Orła Białego Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini-Górce.

SP3 szkoła

Złożony wniosek o nadanie imienia Orła Białego Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini poprzedzony był kampanią, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna – rodzice, uczniowie nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz społeczność lokalna. W drodze przeprowadzonych rozmów, głosowań oraz złożonych wniosków zostali wyłonieni kandydaci na patrona szkoły. Dnia 14 listopada 2018 r. odbyły się demokratyczne wybory, w których uczestniczyła społeczność szkolna i lokalna. Większością głosów na patrona szkoły został wybrany Orzeł Biały.

 

Nasza szkoła poprzez nadanie imienia zyska swoją indywidualną tożsamość, która będzie nas wyróżniać. Orzeł Biały jako symbol państwa ma charakter ponadczasowy i dotyczy każdego z nas. Jest znakiem odwagi i heroizmu, potęgi wiary i optymizmu. Zawsze był w sercach Polaków - komentuje Aneta Gawin.

 

Orzeł Biały oznacza pokonywanie granic i przemierzanie przestrzeni. Otwiera okno na świat.

Nadanie imienia Orła Białego szkole nastąpiło poprzez jednogłośnie podjęcie Uchwały przez Wysoką Radę, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego na Sesji Rady Miasta w dniu 1 marca 2019 r. Niewątpliwie wzbogaci to tradycję szkoły, która poprzez nadanie imienia, będzie współtworzyć wizerunek Gminy Trzebinia.

 

Uroczyste nadanie imienia szkole planowane jest na 12 listopada 2019 r.

 

Informacja przesłana przez SPnr 4