Trzebińscy radni - na wniosek burmistrza Jarosława Okoczuka - przyjęli apel do premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremier Beaty Szydło oraz posłanek i posłów z naszego okręgu wyborczego reprezentujących wszystkie opcje polityczne. Apel dotyczy podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do usunięcia pogorzeliska oraz pozostałości składowiska opon i szmat znajdujących się przy ul. Słowackiego w Trzebini. Apel mogą poprzeć także mieszkańcy.

 podpis pod petycją

 

- Dysponentem tego terenu jest Skarb Państwa reprezentowany przez wojewodę śląskiego, stąd też apel do najwyższych władz krajowych oraz posłów z naszego okręgu. Jako gmina mamy związane ręce. W świetle prawa nie możemy sami usunąć spalonego składowiska opon i szmat, a do tego uprzątnięcie tego terenu to koszt ponad 20 mln zł. Jako gmina nie mamy takich środków. By je znaleźć musielibyśmy wstrzymać na lata wszystkie inwestycje i na przykład likwidować szkoły co jest oczywiście niemożliwe – tłumaczy burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk.

 

Apel ma charakter apolityczny, dlatego kierowany jest również do posłanek i posłów z naszego okręgu należących do różnych partii. Także trzebińscy radni niemal jednogłośnie zagłosowali za apelem – dokumentu nie poparły jedynie dwie osoby.

 

- Usunięcie składowiska to sprawa, która dla naszego wspólnego dobra powinna łączyć wszystkich mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości, dlatego też chcemy wzmocnić nasz apel poparciem ze strony społecznej. Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wsparcie naszych działań – apeluje burmistrz Okoczuk.

 

POPRZYJ APEL WS. USUNIĘCIA SKŁADOWISKA:

  1. podpisz elektroniczną petycję z treścią apelu (TUTAJ), która po zakończeniu zbiórki podpisów trafi do Kancelarii Premiera i biur poselskich
  2. podpisz osobiście petycję w Urzędzie Miasta w Trzebini – lista z apelem znajduje się na Dzienniku Podawczym, a podpisywać można się w godzinach pracy urzędu.


TREŚĆ APELU:

 

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki  
Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło
Posłanki i Posłowie na Sejm RP z okręgu wyborczego nr 12  

 
Szanowny Panie Premierze,
Szanowna Pani Premier,
Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie na Sejm RP!My, mieszkańcy Gminy Trzebinia oraz okolicznych miejscowości, zwracamy się do Państwa z apelem o podjęcie bezzwłocznych i skutecznych działań, których efektem będzie usunięcie pozostałości po spalonym w maju 2018 roku składowisku opon i szmat na terenie zamieszkiwanej przez nas gminy. Nielegalne składowisko przy ul. Słowackiego w Trzebini – znajdujące się na gruncie, którego dysponentem jest Skarb Państwa, a będące w zarządzie Wojewody Śląskiego, powstało w wyniku wieloletniego wykorzystywania luk w prawie przez kolejne podmioty dzierżawiące teren oraz przy niemal całkowitej bierności służb państwowych odpowiedzialnych za skuteczny nadzór nad tego typu działalnością. Jednocześnie obowiązujące prawo uniemożliwiało i nadal uniemożliwia podjęcie skutecznych i legalnych działań mających na celu likwidację składowiska przez samorząd Gminy Trzebinia. 

 

My, mieszkańcy gminy Trzebinia i okolicznych miejscowości, każdego dnia odczuwamy negatywne skutki funkcjonowania nielegalnego składowisko w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Wieloletnie starania władz Gminy Trzebinia oraz Starosty Chrzanowskiego spotykają się od lat z biernością władz centralnych – będących przez lata dysponentem terenu nielegalnego składowiska – i nie otrzymały do tej pory żadnego wsparcia ze strony zarządzającego tym terenem Wojewody Śląskiego oraz ministrów odpowiadających za mienie Skarbu Państwa czy ochronę środowiska.

 

Nasz apel kierujemy w pierwszej kolejności do Prezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego, jako najwyższego przedstawiciela rządu, posiadającego realne narzędzia i instrumenty finansowe w postaci m.in. rezerwy budżetowej oraz wpływ na działania podległych mu resortów i służb mających na celu ochronę środowiska. O pilne włączenie się w działania na rzecz likwidacji pogorzeliska apelujemy do Wiceprezes Rady Ministrów, posłanki na Sejm z naszego okręgu wyborczego oraz osoby, która wielokrotnie odwiedzała Trzebinię – Pani Beaty Szydło. Wierzymy, że Pani bezpośrednie działania doprowadzą do skutecznego rozwiązania problemu jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których zamierza Pani zabiegać m.in. o głosy mieszkańców gminy Trzebinia i całego powiatu chrzanowskiego. 

 

O podjęcie skutecznych działań apelujemy także do wszystkich parlamentarzystów z okręgu wyborczego nr 12, w skład którego wchodzi gmina Trzebinia. Jesteśmy przekonani, że działania ponad partyjnymi podziałami w tej sprawie będą najlepszym świadectwem Państwa skuteczności i zaangażowania w istotne sprawy wyborców, którzy już na jesień ponownie będą wybierać reprezentantów do polskiego parlamentu. Analogiczny apel Władz Samorządowych Gminy Trzebinia został przyjęty podczas Sesji Rady Miasta Trzebini w dn. 1 marca 2019 roku.