W dniach 19 i 20 marca 2019 r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebinia.

herb TRZEBINI

 

W komisjach konkursowych zasiadali przedstawiciele organu prowadzącego placówki, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciele nauczycieli i rodziców z danej placówki, jak również przedstawiciele związków zawodowych.

 

Komisja zapoznała się z przedstawionymi przez kandydatów koncepcjami funkcjonowania i rozwoju danej placówki, przeprowadziła z kandydatami rozmowy, po czym dokonała merytorycznej oceny poszczególnych kandydatów i w drodze tajnego głosowania dokonała wyboru kandydatów. Aby wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora musiał on uzyskać bezwzględną liczbę głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej.

 

W wyniku przeprowadzonych konkursów wyłoniono następujących kandydatów na dyrektorów:

  1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini - do konkursu przystąpił 1 kandydat, konkurs został rozstrzygnięty – kandydatem na stanowisko dyrektora szkoły została Pani Agnieszka Rudol – powierzenie stanowiska nastąpi od dnia 1 września 2019 r.
  2. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Psarach - do konkursu przystąpiło 2 kandydatów, konkurs został rozstrzygnięty – kandydatem na stanowisko dyrektora została Pani Teresa Gągolska - powierzenie stanowiska nastąpi od dnia 1 września 2019 r.
  3. Przedszkole Samorządowe w Myślachowicach - do konkursu przystąpił 1 kandydat, konkurs został rozstrzygnięty – kandydatem na stanowisko dyrektora została Pani Jadwiga Kocot - powierzenie stanowiska nastąpi od dnia 1 maja 2019 r.
  4. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini - do konkursu przystąpiło 2 kandydatów, konkurs został rozstrzygnięty – kandydatem na stanowisko dyrektora została Pani Grażyna Gąsior - powierzenie stanowiska nastąpi od dnia 1 września 2019 r.
  5. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bolęcinie - do konkursu przystąpiło 2 kandydatów, konkurs został rozstrzygnięty – kandydatem na stanowisko dyrektora została Pani Sylwia Brzózka - powierzenie stanowiska nastąpi od dnia 1 września 2019 r.

 

Wyniki konkursów zostały zatwierdzone przez organ prowadzący.