Zmieniły się obowiązujące dotychczas wzory druków dla podmiotów III sektora, starających się o dotacje na realizację zadań publicznych z budżetu gminy.

spotkanie organizacji pozarządowych

W szkoleniu wzięło udział 25 osób, reprezentujących 23 organizacje pozarządowe

1 marca tego roku weszło w życie nowe rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. Poz. 2057), a także rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. Poz. 2055).

Rozporządzenia te zmieniły dotychczas obowiązujące druki, które podmioty III sektora musiały wypełniać starając się o dotacje na realizację zadań publicznych pochodzące z budżetu jednostki samorządowej. W związku ze zmianami w środę, 12 czerwca, w Dworze Zieleniewskich w Trzebini odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych realizujących zadania publiczne na zlecenie Gminy Trzebinia. Na spotkaniu obecnych było 25 osób reprezentujących 23 organizacje działające na rzecz naszych mieszkańców.

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w szkoleniu a są zainteresowane tym tematem mogą jeszcze odebrać materiały szkoleniowe w Urzędzie Miasta w Trzebini w Wydziale Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki, ul. Narutowicza 10, I piętro, pokój nr 1.