Konkursy na najładniejszy stół piknikowy, najliczniejszą grupę uczestników, prezentacje twórczości artystycznej, dobra zabawa przy muzyce – program „Trzebińskiego Lata na Polu” obfituje w atrakcje.

trzebińskie lato na polu1

Podczas ubiegłorocznego Trzebińskiego Lata na Polu

Impreza w plenerze odbędzie się w sobotę, 27 lipca. Rozpocznie się o godz. 16 na Błoniach Karniowickich w sołectwie Karniowice. Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, zaprasza członków wszystkich trzebińskich organizacji pozarządowych.

Dla grup zorganizowanych warunkiem udziału w pikniku jest zgłoszenie uczestnictwa wraz z podaniem liczby uczestników do Urzędu Miasta w Trzebini - Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki tel. 32-71-11-051, 32-71-11-096 w terminie najpóźniej do 28 czerwca 2019 roku, celem zapewnienia miejsc przy stołach oraz transportu ( dotyczy mieszkańców gminy Trzebinia).

trzebindskie lato na polu2

Zabawa przy muzyce

W programie m.in. konkurs scenicznej twórczości artystycznej, konkurs na najładniejszy stół piknikowy, konkurs na najliczniejszą grupę uczestników a także loteria fantowa z licznymi nagrodami, która prowadzona będzie przez Fundację im. Brata Alberta, Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini.

Wszystkim, którzy 27 lipca odwiedzą Karniowickie Błonia z własnym koszykiem piknikowym lub skorzystają ze stoisk gastronomicznych i handlowych organizatorzy zapewniają świetną zabawę przy muzyce w wykonaniu zespołu SINGLEE BAND.

 

Regulamin pikniku "Trzebińskie Lato na Polu 2019"

Miejsce i termin: 

Karniowice - Błonia Karniowickie, 27 lipiec 2019, 1600-2200
Patronat honorowy
Burmistrz Miasta Trzebini – Jarosław Okoczuk
Organizatorzy:
Urząd Miasta w Trzebini, Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini.
Uczestnicy:
Impreza otwarta, jednak szczególnie skierowana do członków organizacji pozarządowych
w podziękowaniu za pracę wykonywaną na rzecz lokalnej społeczności.

Program:
- Konkurs scenicznej twórczości artystycznej.
- Konkurs na najładniejszy stół piknikowy.
- Konkurs na najliczniejszą grupę uczestników:
I kategoria: koła emeryckie;
II kategoria: pozostałe grupy zorganizowane.
- Losowanie nagród wśród uczestników biorących udział w loterii fantowej przygotowanej przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta
w Trzebini.
- Stoiska gastronomiczne.
- Zabawa przy muzyce w wykonaniu zespołu „SINGLEE BAND”.

KATEGORIE KONKURSOWE - DOTYCZY WYŁĄCZNIE TRZEBIŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

KONKURS SCENICZNEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
Prezentacje sceniczne mogą być przedstawione w formie śpiewu, muzyki, tańca, teatru, recytacji, kabaretu. Czas prezentacji scenicznej max. do 5 minut.
Organizacja może zaprezentować tylko jedną z form scenicznych.
Treść prezentacji nie może naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz godności człowieka.
Występy artystyczne będą podlegały ocenie jury według następujących kryteriów:
• dobór repertuaru do rodzaju imprezy,
• wartość artystyczna,
• kostiumy wykonawców,
• ogólny wyraz artystyczny.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY STÓŁ PIKNIKOWY
Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie „stołu biesiadnego”.
Każda organizacja przygotowuje tylko jeden stół podlegający ocenie.
Organizatorzy nie zapewniają możliwości podgrzania potraw.
Stoły będą podlegały ocenie jury według następujących kryteriów:
• sposób prezentacji i walory estetyczne,
• różnorodność potraw.
Po ocenie przez jury przygotowane potrawy zostają przeznaczone do konsumpcji przez organizacje, które je przygotowały.

KONKURS NA NAJLICZNIEJSZĄ GRUPĘ UCZESTNIKÓW
I kategoria: - koła emeryckie;
II kategoria: pozostałe grupy zorganizowane.
Ocena będzie polegała na policzeniu uczestników biorących udział w imprezie, należących
do zgłoszonej grupy zorganizowanej.

Inne dane organizacyjne
1. Dla grup zorganizowanych warunkiem udziału w imprezie jest zgłoszenie uczestnictwa wraz z podaniem liczby uczestników do Urzędu Miasta w Trzebini Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki, Referat Sportu, Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 32-71-11-051, 32-71-11-096 najpóźniej do 28 czerwca 2019 r. celem zapewnienia miejsc przy stołach oraz transportu (dot. mieszkańców gminy Trzebinia).
2. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy transport na terenie gminy Trzebinia tam
i z powrotem z wcześniej ustalonych punktów.
3. Udział w konkursach dotyczy jedynie trzebińskich organizacji pozarządowych.
4. Laureaci konkursu scenicznej twórczości artystycznej oraz konkursu na najładniejszy stół piknikowy otrzymają nagrody pieniężne za I, II i III miejsce.
5. Laureaci konkursu na najliczniejszą grupę uczestników w obu kategoriach otrzymają nagrodę za I miejsce.
6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po prezentacjach konkursowych i obradach jury.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentowania imprezy na nośnikach foto, video i CD oraz wykorzystania ich w celach dydaktycznych i promocyjnych.
9. Impreza ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Trzebini, Wydziale Polityki Społecznej, Sportu i Turystyki, Referacie Sportu, Turystyki i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 32-71-11-051, 32-71-11-096