Gmina Trzebinia otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych na głównej drodze przecinającej Myślachowice.

 

przejscie

Jedno z dwóch przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Myślachowicach, które zostanie doświetlone

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dotyczył doświetlenia w sumie czterech przejść. Gmina starała się o pieniądze na oświetlenie pasów na drodze wojewódzkiej nr 791 w Myślachowicach: w rejonie skrzyżowania z ul. Parku Jurajskiego i w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką, a także tych, usytuowanych na ul. Trzebińskiej w Myślachowicach (w rejonie skrzyżowania z ul. Chrzanowską) oraz na ul. Piłsudskiego w Trzebini (w rejonie skrzyżowania z ul. Strzelniczą).

Ostatecznie zarząd województwa przyznał 30 tys. zł na doświetlenie dwóch pierwszych przejść (po 15 tys. zł na każde). Drugie tyle wyłoży gmina.

W ramach realizacji przedsięwzięcia na drodze wojewódzkiej zainstalowane zostaną specjalne światła, dzięki którym piesi, przechodzący na drugą stronę jezdni, będą widoczni z dużej odległości. Zadanie zrealizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Jest szansa, że dodatkowe oświetlenie pojawi się także na kilku innych przejściach dla pieszych. Gmina wystartowała też w programie „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych”. W lipcu złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie o dofinansowanie oświetlenia czterech przejść: na ul. Młoszowskiej w Trzebini (w rejonie zejścia z Osiedla Widokowe w kierunku ul. Starowiejskiej), na ul. Topolowej (w sąsiedztwie marketu Sąsiad), na ul. Styczniowej w Trzebini przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz na ul. św. Stanisława w Trzebini w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną.