W poniedziałek rozpoczęła się kontrola sanitarno-porządkowa budynków zlokalizowanych w rejonie zalewu Chechło w Pile Kościeleckiej. Urzędnicy wspólnie z policją sprawdzą rachunki za wywóz nieczystości płynnych.

Aktualnie w Chechle można się kąpać. Ale jeszcze do niedawna obowiązywał tam zakaz wchodzenia do wody po tym, jak 15 lipca wykryto w niej bakterie coli. W trybie pilnym podjęto więc decyzję o przeprowadzeniu kontroli sanitarno-porządkowej budynków położonych w tym obszarze.

Od poniedziałku urzędnicy wspólnie z policją sprawdzają rachunki za wywóz ścieków. Dysponują danymi dotyczącymi zużycia wody i porównują je z ilością odprowadzonych ścieków. Jeśli różnica jest znaczna może to oznaczać, że ktoś nielegalnie pozbywa się nieczystości, za co grozi kara grzywny.

W tym rejonie gminy nie ma kanalizacji. Ale ma być. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji w gminie Trzebinia, obejmująca obszar w Pile Kościeleckiej do włączenia w istniejący kanał przy ul. Szpitalnej w Chrzanowie”. We wtorek nastąpiło otwarcie złożonych do przetargu ofert.