Jeszcze w tym roku na Błoniach Karniowickich powstaną nowe miejsca postojowe i ścieżka do jazdy na rolkach. Dodatkowo pomieszczenia w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Karniowicach zostaną odmalowane, a na scenie stanie nowe oświetlenie.

zebranie karniowice

Zebranie wiejskie w Karniowicach

O przekazaniu 14 tys. zł z tegorocznego Funduszu Sołeckiego na remont budynku domu kultury mieszkańcy zdecydowali na ostatnim zebraniu wiejskim. Początkowo ta kwota miała być wydana na inny cel – zagospodarowanie placu zabaw przy domu kultury. Jednak z przyczyn formalnych tego zadania nie da się zrealizować już teraz, stąd decyzja o przeznaczeniu pieniędzy na remont WDK.

Nzebranie karniowice2

Na pytania mieszkańców odpowiadał burmistrz Jarosław Okoczuk

Z Funduszu Sołeckiego na 2019 rok wydano też 10 tys. zł na aktualizację dokumentacji projektowej „Błonia Karniowickie – zagospodarowanie terenu na cele kulturalno-sportowe”. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” został złożony.

- Aktualnie wniosek jest w trakcie dalszej oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – poinformował Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, który uczestniczył w ostatnim zebraniu z mieszkańcami Karniowic.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in.: budowę i montaż małej architektury, siłowni na świeżym powietrzu, urządzeń zabawowych, edukacyjnych i sportowych, stojaków na rowery, koszy na śmieci, latarni oraz urządzenie zieleni. Całość zadania szacowana jest na blisko 549 tys. zł, zaś wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 200 tys. zł. Jeśli pieniądze będą, roboty rozpoczną się w przyszłym roku.

Wraz z początkiem sierpnia rozpoczęła się natomiast budowa miejsc postojowych oraz ścieżki do jazdy na rolkach na Błoniach Karniowickich. Inwestycja, której koszt sięga ponad 269,6 tys. zł, ma być zrealizowana do końca września. Prace zlecono wyłonionej w przetargu firmie Krisbud.

Wśród zadań, zaplanowanych do realizacji na ten rok w Karniowicach, są jeszcze: montaż kamery na Błoniach Karniowickich, oświetlenie ul. Szybowej po wcześniejszym uregulowania spraw formalno-prawnych czy konserwacja potoku Karniowskiego (na ten cel gmina przekazała 10 tys. zł Wodom Polskim).

zebranie karniowice1

 Podczas zebrania wiejskiego w Karniowicach