Osoby płacące w gminie Trzebinia podatek PIT mogą złożyć wniosek o wydanie Karty Trzebińskiej.

  Karta Trzebińska awers

 

Karta to inicjatywa Jarosława Okoczuka, Burmistrza Miasta Trzebini. Na sesji Rady Miasta Trzebini przyjęta została uchwała w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pod nazwą „Karta Trzebińska”. Ma on na celu zachęcenie osób spoza terenu gminy do osiedlania się w Trzebini i płacenia tu podatków. Stanowi także element polityki promocyjnej i społecznej gminy. Istotną rolą „Karty” jest również aktywizacja mieszkańców, poprawa jakości życia i umacnianie tożsamości lokalnej.

 

- Jako pierwsza gmina w powiecie chrzanowskim wprowadzamy kompleksowy system zniżek, który jest podziękowaniem dla aktywnych podatników. Właśnie dzięki mieszkańcom płacącym podatek dochodowy możemy rozwijać Trzebinię.

 

„Karta” to jeden ze sztandarowych postulatów „Szóstki Okoczuka” – programu z którym szedłem do wyborów. Pozwoli nam nie tylko zwiększać dochody budżetowe z PIT, ale przede wszystkim umacniać wspólnotę ludzi tworzących naszą gminę oraz zachęcać innych do zamieszkania w mieście Trzebinia lub w jednym z dziesięciu sołectw – mówi Burmistrz Okoczuk.

 

W ramach realizacji programu powstaje system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Osoby, posiadające Kartę Trzebińską, będą mogły korzystać ze specjalnej oferty, przygotowanej przez placówki kulturalne w gminie, kino czy basen.

 

Samorząd Trzebini zachęca do udziału w programie również lokalnych przedsiębiorców, którzy – przygotowując dedykowaną ofertę dla posiadaczy Karty Trzebińskiej – będą mogli promować swoje produkty i usługi. Podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu w każdej chwili mogą to zrobić. System zniżek i ulg jest otwarty i będzie uzupełniany oraz rozwijany na bieżąco.

 

Przypomnijmy, że przed wprowadzeniem Karty Trzebińskiej wiosną 2019 r. pilotażowo wdrożono projekt Małej Karty Trzebińskiej, dzięki której dzieci i młodzież mogły już od połowy roku korzystać z ulg na basenie, kąpielisku Balaton, oferty Trzebińskiego Centrum Kultury czy letnich atrakcji, przygotowanych przez przedsiębiorców działających na terenie gminy Trzebinia.

 

ZOBACZ aktualne zniżki

 

Punkt Obsługi Karty Trzebińskiej znajduje się w Urzędzie Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, I piętro pok. nr 2