Po raz drugi przewodniczącym Rady Osiedla Piaski w Trzebini został Wojciech Hajduk. - Dziękuję za okazane zaufanie. Przed nami sporo do zrobienia – powiedział, odbierając gratulacje z rąk burmistrza Jarosława Okoczuka.

hajduk

Wojciech Haduk, przewodniczący Rady Osiedla Piaski i zarazem radny, odbiera gratulacje z rąk burmistrza Jarosława Okoczuka

Hajduk był jedynym kandydatem do tej funkcji. Uzyskał poparcie wszystkich uczestników ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Głos oddało na niego 34 mieszkańców.

Szefowi rady osiedlowej w pierwszej kolejności zależy na wykonaniu nowego placu zabaw i budowie ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Trzebini, zgodnie z oczekiwaniami rodziców. To zadanie, jak zapewnia burmistrz Jarosław Okoczuk, planowane jest do realizacji w przyszłym roku.  Podobnie przebudowa ul. Szewskiej.

- W tej kadencji będą zabiegał również o skanalizowanie ul. Mickiewicza, budowę drugiego odcinka ul. Norwida, wymianę chodników na kolejnym fragmencie ul. Słowackiego, przebudowę drogi prowadzącej do mieszkań na tzw. „Kamyczkowni” czy utwardzenie miejsc postojowych przy Domu Działkowca na Piaskach – Wojciech Hajduk ma sprecyzowane plany.


Poza przewodniczącym rady osiedla, mieszkańcy wybrali też Radę Osiedla Piaski. W jej skład weszli:

Andrzej Bąk
Teresa Dyląg
Bartłomiej Hajduk
Marian Hoffman
Anna Jaśko
Matusik Krzysztof
Jarosław Niemczyk
Magdalena Pabis
Irena Pankau
Janina Papiernik
Małgorzata Siejka
Magdalena Siemek
Miłosz Siemek
Mateusz Witold