Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini ma nowego patrona. We wtorek uroczyście nadano jej imię Orła Białego.

orzeł biały

Podczas uroczystości nadania szkole imienia Orła Białego

Przygotowania do uroczystości trwały wiele miesięcy.

- Dzisiejszy dzień zapisze się jako jeden z najważniejszych w dziejach naszej szkoły – podkreślano podczas akademii.

Szkoła Podstawowa w Krystynowie istnieje od 1895 roku. Na przestrzeni ponad stu lat swojej działalności trzykrotnie zmieniała lokalizację. Początkowo była to typowa szkółka przyklasztorna z ochronką. W 1958 roku uczniowie i nauczyciele przenieśli się do baraku, niedaleko kościoła, by następnie w 1966 roku przeprowadzić się dużej szkoły w budynku „Tysiąclatki”, gdzie nauka odbywa się do dziś.

Wtedy też placówka otrzymała sztandar z wyhaftowanym orłem na jednej, i otwartą książką na drugiej stronie. Na księdze znalazł się napis „Szkoła Podstawowa nr 4 im. Leona Kruczkowskiego w Trzebini-Wodnej. Pomnik 1000-lecia”. Ale z uwagi na ustawę dekomunizacyjną Kruczkowski przestał być patronem. Wtedy też podjęto decyzję o wyborze nowego. Wybór padł na Orła Białego. 

- Dokonując takiego wyboru podjęliśmy wielkie zobowiązanie. Chcemy, by absolwent naszej szkoły znał historię Ojczyzny, szanował dorobek przodków, rozwijał skrzydła wchodząc w dorosłe życie i budował świat na ponadczasowych wartościach, jakie symbolizuje ten szlachetny ptak, nasz patron i opiekun. Dziękuję uczniom i moim współpracownikom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Naszą wspólną pracą udowodniliśmy, że chcieć, znaczy móc, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych – mówiła podczas uroczystości Aneta Gawin, dyrektor SP nr 4 w Trzebini.

Z okazji nadania imienia Orła Białego szkole i odsłonięcia tablicy pamiątkowej, Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini wraz z Waldemarem Wszołkiem, przewodniczącym Rady Miasta Trzebini, przekazali na ręce dyrektor pamiątkową paterę. Mają nadzieję, że wybór właśnie takiego patrona będzie stanowić źródło inspirujące młode pokolenie do żywego zainteresowania się historią Ojczyzny.

- Każdy uczeń z pewnością będzie dumny, że to właśnie Orzeł Biały jest patronem tej placówki. Lata bowiem na najwyższych poziomach. Zdobywa i dostrzega to, co na co dzień trudno zobaczyć – głos zabrał także Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini.