Mieszkańcy dziesięciu trzebińskich sołectw rozdysponowali Fundusze Sołeckie na 2020 rok. W sumie mają do wydania blisko 400 tys. zł.

zebranie3 copy

Podczas zebrania wiejskiego w Dulowej

Decyzje o podziale Funduszy Sołeckich podejmowano na zebraniach wiejskich. Wszystkie wnioski mieszkańców zostały ujęte w projekcie budżetu na przyszły rok. Zgodnie z przepisami Fundusze Sołeckie są refundowane w formie dotacji celowej za dany rok kalendarzowy w roku następnym. Gmina otrzyma zwrot w wysokości około 26 proc. przekazanej kwoty.

zebranie1

Zebranie wiejskie w Psarach. Sołtys czyta propozycje podziału pieniędzy. Mieszkańcy przyjęli je bez uwag.

Zobacz, na co mieszkańcy przeznaczyli pieniądze z Funduszy Sołeckich na 2020 rok:

Bolęcin
Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Bolęcinie 4500 zł
Opracowanie projektu oświetlenia boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Bolęcinie 10 000 zł
Odnowienie altany 1 045,30 zł
Urządzenie miejsca wypoczynku (zakup 10 zestawów stołów i ław) 17 222 zł
Doposażenie boiska sportowego (zakup systemu nawadniającego) 8 000 zł
Razem: 40 767 zł

Czyżówka
Wykonanie bezpiecznego podłoża na palcu zabaw we wsi 32 532,31 zł
Razem 32 532,31 zł

Dulowa
Wykonanie i wymiana tablic ogłoszeniowych we wsi 13 000,30 zł
Remont oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dulowej 10 000 zł
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ul. Władysława Jagiełły w Dulowej 5 767 zł
Doposażenie pomieszczeń w świetlicy WDK w Dulowej 12 000 zł
Razem 40 767,30 zł

Lgota
Zakup kosiarki do trawy 15 000 zł
Remont korytarza w remizie OSP w Lgocie 10 000 zł
Remont pracowni komputerowej (malowanie, wymiana podłogi) w Szkole Podstawowej w Lgocie 7 500 zł
Doposażenie sali widowiskowo-gimnastycznej w WDK Lgota 4 500 zł
Zakup materiałów (stołu i dwóch ław) 3 767,30 zł
Razem 40 767,30 zł

Karniowice
Zakup i montaż czterech tablic ogłoszeniowych 7 267,30 zł
Malowanie korytarza i naprawa ogrodzenia przy szkole podstawowej 10 000 zł
Odnowienia zadaszenia wiaty na Błoniach Karniowickich 18 500 zł
Dokończenie remontu dolnej sali WDK w Karniowicach 5 000 zł
Razem 40 767,30 zł

Młoszowa
Wykonanie projektu budowy drogi przy ul. Przy Grobli wraz z odwodnieniem 28 000 zł
Doposażenie OSP Młoszowa (zakup umundurowania i sprzętu strażackiego) 2 000 zł
Modernizacja monitoringu w rejonie skrzyżowania ul. Krakowskiej, Florkiewicza i Szembeka 5 000 zł
Rozprowadzenie instalacji Internetu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej 3 500 zł
Wykonanie i zamontowanie szafy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej 2 267,30 zł
Razem 40 767,30 zł

Myślachowice
Remont pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 25 767 zł
Zagospodarowanie terenu ogrodu szkolnego 15 000 zł
Razem 40 767,30 zł

Płoki
Dokończenie prac na końcowym odcinku drogi gminnej (ok. 100 metrów) od ul. Zielonej przy kompleksie leśnym do posesji pod adresem ul. Złotnicza 3a w Płokach 20 000 zł
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Głównej wraz z rozbiórką dawnej stodoły w Płokach 20 767,30 zł
Razem 40 767,30 zł

Psary
Doposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach 1 500 zł
Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Psarach 24 000 zł
Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Psarach 4 500 zł
Doposażenie WDK w Psarach 10 767,30 zł
Razem 40 767,30 zł

Piła Kościelecka
Projekt ul. Leśnej w Pile Kościeleckiej – przekwalifikowanie z gruntu rolnego na budowlany 25 000 zł
Wykonanie trzech sztuk tablic informacyjnych 4 5000 zł
Wymiana zachodniej części ogrodzenia działki Przedszkola Samorządowego w Bolęcinie 5 000 zł
Doposażenie WDK w Pile Kościeleckiej 4 392 zł
Razem 38 892 zł

 zebranie2

 Lgota. Mieszkańcy mieli wiele pytań do burmistrza.