Mieszkańcy po raz drugi wybrali ją na przewodniczącą Rady Osiedla Wodna w Trzebini. Była jedyną kandydatką.

marta skowronek

Marta Skowronek

Jednogłośnie poparło ją 36 osób, obecnych na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Dla Marty Skowronek to duże wyróżnienie. Zapewnia, że zrobi wszystko, by nie zawieść zaufania swoich wyborców. Wśród najważniejszych zadań do realizacji wymienia: remont domu gromadzkiego, oświetlenie drogi prowadzącej od ul. 1 Maja w kierunku Podbuczyny, regulację spraw własnościowych działek, remont ul. Sikorskiego i zagospodarowanie parku przy ośrodku opiekuńczo-leczniczym.

Na ostatnim zebraniu zatwierdzono skład Rady Osiedla Wodna. Zasiedli w niej:

Józef Boba
Wiesława Boba
Konrad Calik
Bronisław Ciołczyk
Elżbieta Czech
Robert Gwizdała
Alicja Kubiczek
Grzegorz Mirocha
Teresa Pierzynka
Zdzisław Rybotycki
Piotr Skowronek
Katarzyna Strycharska
Wiesław Świderski
Zenona Zagata