Gotowy jest projekt budżetu na rok przyszły. Kontynuacja prac związanych z przygotowaniem dokumentacji obwodnicy miasta, budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki czy parkingu przy dworcu kolejowym to tylko część zadań, planowanych do realizacji w 2020 roku.

dworzec PKP Trzebinia

Parking przy dworcu PKP w Trzebini ma powstać w przyszłym roku

Na wydatki majątkowe zaplanowano blisko 16 mln zł! Jak przyznaje Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, nie było łatwo wygospodarować na ten cel tak dużej kwoty.

- Rosną nam bowiem wydatki bieżące. Ma to związek między innymi ze wzrostem wynagrodzeń pracowników, wzrostem kosztów energii elektrycznej czy wzrostem wydatków na oświatę. Tylko ten ostatni dział będzie nas kosztował ponad 50 mln zł. Tymczasem subwencja wynosi jedynie 26,7 mln zł. Resztę gmina musi pokryć z własnych dochodów – wylicza Jarosław Okoczuk.

Priorytetem obwodnica

Wśród zaplanowanych do realizacji zadań jest kontynuacja prac związanych z opracowaniem projektu budowy drogi, która połączy ul. Długą w Trzebini z ul. Krakowską w Młoszowej, i będzie alternatywą dla kierowców, przejeżdżających dziś przez centrum miasta. Burmistrz, jeszcze przed wyborami, obiecał mieszkańcom obwodnicę, i słowa zamierza dotrzymać.

Zadań drogowych jest jednak więcej.

- Zamierzam kontynuować to, co rozpocząłem wcześniej. W planach jest między inny drugi etap przebudowy ul. Sobieskiego na osiedlu Siersza, przebudowa ul. Szewskiej na osiedlu Piaski, rozbudowa ul. Słonecznej w Myślachowicach, budowa ul. Pawiej w Młoszowej, przebudowa dróg na osiedlu Gaj czy rozbudowa ul. Dworcowej, na którą zabiegamy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – informuje burmistrz Okoczuk.

Z myślą o kierowcach

Mieszkańców, dojeżdżających pociągiem do pracy do Krakowa czy Katowic, na pewno ucieszy wiadomość o budowie parkingu przy ul. Dworcowej. Kolejny ma powstać na osiedlu Energetyków.

Ważną inwestycją jest też budowa Trzebińskiego Centrum Rozrywki. Wrotkowisko, jakie ma powstać w Domu Kultury w Myślachowicach, gmina wybuduje wspólnie z powiatem chrzanowskim.

Przed wyborami Jarosław Okoczuk deklarował zagospodarowanie działki po Aholdzie (zieleńca u zbiegu ulic Krakowskiej i Ochronkowej w centrum miasta). Nie wycofuje się z tego. W budżecie zabezpieczył kwotę na opracowanie projektu inwestycji, która zmieni oblicze Trzebini.

W planach jest także kolejny etap zagospodarowania terenu za Domem Kultury w Myślachowicach oraz Błoń Karniowickich. Gmina złożyła już wniosek o dofinansowanie tych zadań do Lokalnej Grupy Działania.

Kadencja trwa pięć lat

W 2020 roku ma się rozpocząć budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bolęcinie. Burmistrz obiecał to mieszkańcom wsi tuż po objęciu funkcji i teraz spełnia obietnicę.

W przyszłym roku wzrośnie też kwota dopłat dla trzebinian do ekologicznych urządzeń grzewczych.

- Zadań jest więcej. Nie udało mi się jednak ująć w projekcie budżetu wszystkich, o które zabiegali radni, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych. Początkiem kadencji poprosiłem ich o wykaz przedsięwzięć, jakie chcieliby zrealizować w ciągu najbliższych lat. To ułatwia planowanie. Jeśli czegoś nie zrobię w przyszłym roku, postaram się w kolejnych. Liczę również na to, że w ciągu roku pojawią się oszczędności na przykład po przetargach, co pozwoli zrealizować zadania, których na ten moment nie ma w projekcie budżetu. Tak było w tym roku. Przykładem jest choćby budowa placu zabaw na osiedlu Widokowym czy osiedlu Siersza, remont ul. Kamiennej i Skośnej na osiedlu Gaj Zacisze, budowa chodnika na osiedlu Gaj, remont ul. Bocznej od Grunwaldzkiej – mówi Jarosław Okoczuk.