List intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin podpisali w środę w Oświęcimiu przedstawiciele powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego. Wśród sygnatariuszy był Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini.

forum2

Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, podpisuje list intencyjny

Gminy chcą powołać stowarzyszenie, by skuteczniej móc się ubiegać o pieniądze unijne.

- Jako Małopolska Zachodnia chcemy, by nasz głos był lepiej słyszalny w województwie. Stąd pomysł powołania stowarzyszenia. W grupie siła. Działając razem, mamy większą siłę przebicia – mówi burmistrz Jarosław Okoczuk.

forum1

Sygnatariusze podpisanego porozumienia 

Zgodnie z zapisami podpisanego listu intencyjnego, celem stowarzyszenia będzie podejmowanie działań integrujących miasta i gminy, wspieranie idei samorządu terytorialnego, wymiana wzajemnych doświadczeń, przygotowanie Strategii Małopolski Zachodniej, wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego, współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w kraju i za granicą, wsparcie eksperckie członków stowarzyszenia, tworzenie wspólnych projektów, promocja.

forum3

Podczas spotkania w Oświęcimiu

Kolejny krok po podpisaniu listu intencyjnego to opracowanie projektu stowarzyszenia, podjęcie uchwał przez poszczególne rady miast i gmin oraz przyjęcie statutu.