Zachęcamy do udziału w konkursie na plakat oraz spot, promujące hasło „Bądź trzeźwy na drodze”.

 

2020 Bądź trzeźwy na drodze 2

„Bądź trzeźwy na drodze” to projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Urząd Miasta w Trzebini, Trzebińskie Centrum Administracyjne, Trzebińskie Centrum Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej. Ma na celu przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu, zwiększenie społecznej świadomości istnienia zagrożeń i niebezpieczeństw w ruchu drogowym, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, propagowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu drogowego oraz zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Trzebinia w kwestiach tematycznie związanych z trzeźwością na drodze. 

Będzie realizowany na kilku płaszczyznach. Jednym z jego elementów jest konkurs na plakat oraz spot. Skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Trzebinia. Obejmuje dwie kategorie. Pierwsza to plakat. Zadaniem uczniów będzie wykonanie go w formie cyfrowej. Kategoria druga to spot (film krótkometrażowy). Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej kategorii uczestników konkursu zgłasza szkoła, która dokonuje preselekcji prac.

Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w konkursie na wykonanie prac mają czas do 14 lutego.

W ramach realizacji projektu „Bądź trzeźwy na drodze” planowany jest również cykl prelekcji. Na dużych imprezach gminnych pojawią się alkogogle, dzięki którym możliwa będzie symulacja otępienia zmysłów występującego po alkoholu. Zwieńczeniem projektu będzie uroczyste otwarcie wystawy prac konkursowych, która później będzie pokazywana w plenerze oraz w szkołach.

Regulamin_konkursu_Bądź_trzeźwy_na_drodze.pdf

Karta_zgłoszenia.docx

załącznik_Nr_1.pdf

załącznik_Nr_2.pdf