Renata Nowotarska i Sylwia Cygnar, pracujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini, realizowały projekt „O finansach w ...Bibliotece” i zajęły II miejsce w konkursie na najlepszą inspirację pochodzącą z projektu.

sukces biblioteki

 

Była to 6-ta edycja projektu „O finansach… w bibliotece", realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego celem zwiększenie u osób 50+ umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości internetowej.

 

Przy realizacji projektu Seniorzy i osadzeni w projekcie „O finansach… w Bibliotece” pracownice biblioteki nawiązały współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Trzebini oraz z Zakładem Karnym w Trzebini.

 

Jury konkursu oceniło 21 zgłoszonych prac, przyznając dwa pierwsze miejsca ex aequo, jedno drugiej miejsce i nie przyznając miejsca trzeciego. Trzebińskie bibliotekarki doceniono za innowacyjne podejście do projektu, efektywne i twórcze podejście do edukacji finansowej oraz zaangażowanie w przeprowadzenie założeń projektu.

 

Jest to kolejny już sukces w tym projekcie, ponieważ w 4-ej edycji konkursu nasza Biblioteka zdobyła I miejsce.