Tomasz Brzozowski z Trzebini jako pierwszy odebrał w poniedziałek Kartę Trzebińską. Złożył wniosek i tego samego dnia otrzymał plastikowy nośnik, uprawniający do zniżek.

karta tomek

Pierwszą wydaną Kartę Trzebińską burmistrz wręczył osobiście

Karta to inicjatywa Jarosława Okoczuka, Burmistrza Miasta Trzebini. Jeszcze przed wyborami zapowiadał wprowadzenie systemu zniżek i ulg dla osób, płacących w gminie podatek. Od zapowiedzi przechodzi do konkretów.

- Jako pierwsza gmina w powiecie chrzanowskim wprowadziliśmy system zniżek, który jest podziękowaniem dla mieszkańców. Właśnie dzięki osobom płacącym podatek dochodowy możemy rozwijać Trzebinię. „Karta” to jeden ze sztandarowych postulatów „Szóstki Okoczuka” – programu, z którym szedłem do wyborów. Pozwoli nam nie tylko zwiększać dochody budżetowe z PIT, ale przede wszystkim umacniać wspólnotę ludzi tworzących naszą gminę oraz zachęcać innych do zamieszkania w mieście Trzebinia lub w jednym z dziesięciu sołectw – mówi Burmistrz Jarosław Okoczuk.

Osoby, posiadające Kartę Trzebińską, będą mogły korzystać z ulg i preferencji w ramach oferty Krytej Pływalni „Aqua Planet” oraz Kina „Sokół”. karta tomek2

Tomasz Brzozowski wypełnił wniosek i otzrymał Kartę

Władze samorządowe zachęcają do udziału w programie również lokalnych przedsiębiorców, którzy – przygotowując dedykowaną ofertę dla posiadaczy Karty Trzebińskiej – będą mogli promować swoje produkty i usługi. Aktualnie trwa przyjmowanie i weryfikacja złożonych deklaracji.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu w każdej chwili mogą to zrobić. System zniżek i ulg jest otwarty, i będzie uzupełniany oraz rozwijany na bieżąco.

karta tomek1

Tomasz Brzozowski jako pierwszy odebrał Kartę Trzebińską

Punkt Obsługi Karty Trzebińskiej znajduje się w Urzędzie Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10, I piętro pok. nr 4.

Z Regulaminu realizacji programu pn. „Karta Trzebińska”

Do otrzymania Karty Trzebińskiej uprawnieni są:
- osoby rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie gminy Trzebinia wraz z dziećmi i osobami pozostającymi pod ich opieką prawną, ze wskazaniem, że miejscem ich zamieszkania jest gmina Trzebinia;
- dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, zlokalizowanej na terenie gminy Trzebinia;
- rolnicy posiadający gospodarstwo rolne na terenie gminy Trzebinia, utrzymujący się wyłącznie z rolnictwa.

Kartę Trzebińską można otrzymać po złożeniu kompletnego wniosku. Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini, w Punkcie Obsługi Karty Trzebińskiej, ul. Narutowicza 10, I piętro pok. nr 4 lub przez platformę e-PUAP. Karta wydawana jest bezpłatnie. Wnioskodawca otrzymuje Kartę po zweryfikowaniu poprawności jego wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

Więcej na temat Karty Trzebińskiej TUTAJ