Zmieniły się godziny dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym dla uzależnionych i ich rodzin oraz osób, doznających przemocy domowej.

tip

Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej mieści się przy ul. Kościuszki 50. Tam też spotyka się Grupa Wsparcia dla osób współuzależnionych lub doznających przemocy domowej

Konsultant w zakresie interwencji kryzysowej pełni dyżur w poniedziałki i środy, w godz. 15.00 – 17.00. Z kolei prawnik przyjmuje zainteresowanych w poniedziałki i środy, w godz. 16.00 – 18.00.

Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej w rodzinie znajduje się w Trzebini, przy ul. Kościuszki 50 (budynek dawnego Inkubatora Przedsiębiorczości) w lokalu nr 14.

Od stycznia tego roku przy ul. Kościuszki 50 (lokal nr 14) spotyka się Grupa Wsparcia dla osób współuzależnionych lub doznających przemocy domowej. Spotkania odbywają się w każdy wtorek, w godz. 16.00 – 19.00. Grupę prowadzi Renata Kwiatek, psychoterapeuta w specjalności: terapia rodzin i terapia uzależnień. Tel. 32 71 21 199 lub 883 533 269.