Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, zaprasza na wielką galę, podczas której uhonoruje osoby, instytucje oraz firmy, wyróżniające się na trzebińskiej arenie sportowej, edukacyjnej i kulturalnej.

Gala

- Gmina od lat wspiera osoby, wyróżniające się osiągnięciami w dziedzinie edukacji, sportu i działalności artystycznej. W celu motywowania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do doskonalenia umiejętności, talentu i wiedzy, przyznawanie są stypendia. Sportowcy i trenerzy otrzymują nagrody oraz wyróżnienia. Ponadto stypendia sportowe, przyznawane przy uwzględnieniu znaczenia danej dyscypliny i uzyskanych wyników sportowych. Tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu burmistrz co roku przekazuje wysokie dotacje dla klubów sportowych. Pasjonatów osiągających sukcesy, przybywa. Wszystkim im już teraz dziękuję za trud, zaangażowanie, chęci. Tych najlepszych z najlepszych pragnę uhonorować pamiątkową statuetką – mówi burmistrz Jarosław Okoczuk.

Stąd pomysł organizacji Trzebińskiej Gali Talentów. Będzie to okazja do nagrodzenia i podziękowania tym najlepszym.

W ramach Trzebińskiej Gali Talentów przeprowadzony zostanie konkurs w kategoriach:

1) Sport:
- Sportowiec roku,
- Trener roku,
- Sponsor,
- Ambasador sportu.

2) Edukacja:
- Szkoła roku,
- Przedszkole roku,
- Nauczyciel roku,
- Uczeń roku.

3) Kultura:
- Artysta roku,
- Zespół roku,
- Instruktor roku,
- Mecenas kultury.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie do 28 lutego tego roku formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem kandydata i dostarczenie go na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub ul. Narutowicza 10 w godzinach pracy Urzędu.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać instytucje, organizacje pozarządowe i inne osoby prawne. Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, będąca mieszkańcem Gminy Trzebinia lub działająca na terenie Gminy Trzebinia oraz instytucja/osoba prawna/firma, mająca swoją siedzibę na terenie Gminy Trzebinia.

Trzebińska Gala Talentów odbędzie się 19 marca bieżącego roku, godz. 18.00 w Domu Kultury "Sokół" w Trzebini.

Więcej informacji o Trzebińskiej Gali Talentów TUTAJ