Rozpoczęła się kolejna edycja gminnego konkursu „Zakręcony na pomaganie”. Na zgłoszenia uczestników czekamy do 31 marca.

zakręceni zwycięzca

Zwycięzca ubiegłorocznej edycji konkursu "Zakręcony na pomaganie" Szczepań Ścigaj w towarzystwie Jarosława Okoczuka, Burmistrza Miasta Trzebini i Anity Lipnickiej, zastępcy Burmistrza Miasta Trzebini

Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży wolontariatu i promowanie osób, które bezinteresownie pomagają innym. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Małopolski Kurator Oświaty.

Organizatorami są Urząd Miasta w Trzebini oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebini.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie trzebińskich szkół, mieszkający na terenie gminy. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie szkoły, zawierające opis działalności wyróżniających się uczniów.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca. Należy je składać do Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Trzebini, ul. Narutowicza 10 (pokój nr 8).
Przesłuchania kandydatów odbędą się do 30 kwietnia, zaś ogłoszenie wyników nastąpi do 20 maja.

Regulamin_VIII_Edycji_Gminnego_Konkursu_Zakręcony_na_pomaganie.doc

Formularz_zgłoszeniowy_uczestnictwa_w_konkursie_Zakręcony_na_Pomaganie.doc