Osiemnastu uczniów wzięło udział w gminnym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Najlepsi będą reprezentować Trzebinię podczas konkursu powiatowego.

konkurs grupowy

Uczestnicy turnieju, jury i zaproszeni goście

Turniej zorganizowano w trzech kategoriach wiekowych. Każda z grup miała do rozwiązania tekst wiedzy. Nie było łatwo. Pytania dotyczyły m.in. sprzętu pożarniczego, procedur czy udzielania pierwszej pomocy.

- Wśród uczestników turnieju są członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, jak również uczniowie, którzy w praktyce nie mają do czynienia z pracą w straży. W jednostkach OSP jest coraz mniej młodych osób. Liczymy, że poprzez udział w takich turniejach zainteresujemy ich tym zajęciem. Jednak nie to jest najważniejsze. Przygotowując się, nabywają wiedzę i umiejętności z udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. To zawsze im się przyda w życiu – mówi Jacek Woch, komendant zarządu oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Trzebini.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej będą reprezentować gminę Trzebinia na etapie powiatowym. Gratulacje odebrali osobiście z rąk Anity Lipnickiej, zastępcy burmistrza Trzebini.

- Gratuluję wszystkim uczestnikom turnieju. Nich inni się na was wzorują – podkreśla.


Wyniki gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”


Uczniowie klas I-VI szkół podstawowych:
1. Filip Kołodziejczyk
2. Tomasz Lataka
3. Kacper Kuchta


Uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych:
1. Marta Stolarska
2. Michał Pierzynka
3. Kamil Urbańczyk


Uczniowie szkół ponadpodstawowych:
1. Renata Witkowska
2. Aleksandra Kocot
3. Dawid Perończyk