Firmy tracą przez koronawirusa. Negatywne skutki pandemii najboleśniej odczuwają mali i średni przedsiębiorcy. Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, wychodzi im naprzeciw i oferuje pomoc.

burmistrz okoczuk

Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, podpisuje "Trzebiński Pakiet dla Firm"

- Z uwagi na pandemię koronawirusa wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji. W szczególnie ciężkim położeniu znaleźli się przedsiębiorcy. Niektórzy niemal z dnia na dzień zostali pozbawieni przychodów. Mówię tu nie tylko o branży gastronomicznej, ale również o przewoźnikach, usługodawcach, a nawet właścicielach sklepów. To głównie rząd RP powinien im zaproponować kompleksowe rozwiązania, które pomogą utrzymać im się na rynku. Jako burmistrz nie pozostaję jednak bierny i w ramach swoich możliwości też oferuję pomoc – mówi Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini.

Burmistrz deklaruje, że płatności podatku od nieruchomości czy środków transportu – na wniosek podatnika – będą odraczane lub rozkładane na raty. Będzie również możliwość umorzenia w całości lub części zaległości podatkowych

- Każdy przedsiębiorca wniosek w tej sprawie musi złożyć indywidualnie. W trakcie jego rozpatrywania jednym z podstawowych kryteriów, jakie będę brał pod uwagę, będzie deklaracja o utrzymaniu miejsc pracy – uściśla burmistrz Trzebini.

Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące możliwości umorzenia podatku od nieruchomości, środków transportu, a także rolnego lub leśnego, jak również wzory formularzy znajdują się na stronie internetowej gminy Trzebinia w zakładce, jak załatwić sprawy urzędowe (Decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych).

Przedsiębiorcy uzyskają też informacje dzwoniąc w godzinach pracy Urzędu Miasta w Trzebini pod numery tel. 32 7111 024;

32 7111 023; 32 7111 020.

Dodatkowo osoby, wynajmujące lokale gminne i prowadzące w nich działalność gospodarczą, mogą liczyć na rozłożenie na raty stawki czynszu, a nawet jej obniżenie na okres trzech miesięcy, jednak nie dłużej niż do końca czerwca tego roku. I w tym przypadku każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Burmistrz Okoczuk deklaruje ponadto obniżenie aż o 50 proc. stawki za wynajem powierzchni reklamowych.

Równocześnie przypomina, że Trzebinia, jako miejscowość przyjazna rozwojowi przedsiębiorczości, od ponad czterech lat nie podnosiła stawek podatku od nieruchomości. Aktualnie obowiązują w gminie jedne z najniższych w okolicy stawki, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (patrz tabela poniżej).

- W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców apeluję o unikanie zatłoczonych miejsc i zachęcam do robienia codziennych zakupów u lokalnych sprzedawców – dodaje burmistrz.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w wybranych gminach: 

 

1.        od gruntów

Trzebinia

Chrzanów

Jaworzno

Alwernia

Libiąż

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu   na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni

 

 

 

0,84 zł

 

 

0,89 zł

 

 

0,95 zł

 

 

0,95 zł

 

 

0,85 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

 

 

4,36 zł

 

4,73 zł

 

4,80 zł

 

4,70 zł

 

3,56 zł

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m² powierzchni

 

 

 

0,29 zł

 

 

0,31 zł

 

 

0,50 zł

 

 

0,25 zł

 

 

0,19 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  od 1 m2 powierzchni;

 

 

 

 

 

 

 

 

2,98 zł

 

 

 

 

 

 

 

2,63 zł

 

 

 

 

 

 

 

3,15 zł

 

 

 

 

 

 

 

2,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

2,85 zł

 

2. od budynków lub ich części

 

 

 

 

 

 

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej

 

 

0,72 zł

 

0,77 zł

 

0,81 zł

 

0,81 zł

 

0,65 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej od 1 m²  powierzchni użytkowej

 

 

 

21,40 zł

 

 

22,31 zł

 

 

23,90 zł

 

 

23,90 zł

 

 

21,61 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu     kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej

 

     10,00 zł

 

 

10,50 zł

 

11,18 zł

 

8,50 zł

 

10,28 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej

 

 

4,48 zł

 

4,73 zł

 

4,87 zł

 

4,87 zł

 

4,69 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m² powierzchni użytkowej

 

 

5,24 zł

 

 

5,50

 

 

8,05 zł

 

 

5,00 zł

 

 

3,97 zł

 

3. od budowli lub ich części

 

 

2%

 

2%

 

2%

Wodno-kanalizacyjne 0,5%

 Pozostałe 2%

 

2%