Także do Urzędu Miasta w Trzebini dotarł mail, jaki do samorządów wysłała Poczta Polska. Zawarto w nim żądanie udostępnienia spisu wyborców, m.in. imienia i nazwiska wyborcy , adresu i numeru PESEL. Burmistrz Jarosław Okoczuk uznał, że nie ma podstaw prawnych, by to uczynić.

urna

W odpowiedzi na maila, otrzymanego w nocy ze środy na czwartek od Poczty Polskiej, dotyczącego przekazania spisu wyborców celem przeprowadzenia wyborów powszechnych na prezydenta RP, Burmistrz Miasta Trzebini tłumaczy, iż zgodnie z ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, podstawą prawną do wydania tych danych może być wyłącznie wniosek podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora. Przesłany mail nie został imiennie podpisany.

Ponadto, do wniosku powinna być dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

Zobacz pełną treść odpowiedzi, jaką Burmistrz Miasta Trzebini skierował do Poczty Polskiej Odpowiedź_Poczta_Polska.pdf