Jeszcze w tym roku na kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 5 na osiedlu Siersza w Trzebini pojawi się nowa, bezpieczna nawierzchnia.

boiskosp5b

Na kompleksie boisk będzie nowa nawierzchnia

Stan podłoża boisk funkcjonujących przy szkole jest zły. W wielu miejscach wyskoczyły dziury. Remont nawierzchni szacowany jest na ponad 331 tys. zł. Gmina podjęła starania o pozyskanie pieniędzy z projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Udało się. Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznali Trzebini 152 320 zł dofinansowania na wymianę nawierzchni na ogólnodostępnym kompleksie rekreacyjno-sportowym przy SP nr 5 w Trzebini.

Projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS" ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców Małopolski w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Polega na udzieleniu jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, pomocy finansowej na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu, czy rewitalizacji istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym.