Na Rynku w Trzebini można oglądać prace laureatów konkursu na plakat oraz spot, promujące hasło „Bądź trzeźwy na drodze”.

baner

Prace laureatów konkursu można obejrzeć na Rynku w Trzebini

„Bądź trzeźwy na drodze” to projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Urząd Miasta w Trzebini, Trzebińskie Centrum Administracyjne, Trzebińskie Centrum Kultury i Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini. Do kampanii przystąpili także Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Służba Więzienna – Zakład Karny w Trzebini, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Realizowany projekt ma na celu przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu, zwiększenie społecznej świadomości istnienia zagrożeń i niebezpieczeństw w ruchu drogowym, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, propagowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu drogowego oraz zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Trzebinia w kwestiach tematycznie związanych z trzeźwością na drodze.

Realizowany jest na kilku płaszczyznach. Jednym z jego elementów był konkurs, skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Trzebinia. Obejmował dwie kategorie. Pierwsza to plakat. Zadaniem uczniów było wykonanie go w formie cyfrowej. Kategoria druga to spot (film krótkometrażowy). Na konkurs wpłynęły 33 prace, w tym 29 w kategorii plakat i 4 w kategorii spot. Najlepsze z nich można oglądać na Rynku w Trzebini. Wystawa będzie prezentowana również na stronie internetowej MBP w Trzebini oraz na sztalugach przed budynkiem biblioteki głównej.

nagroda1

Burmistrz wręcza nagrodę zdobywcy III miejsca w konkursie w kategorii spot

W ramach realizacji projektu Przemysław Rejdych, członek zarządu powiatu chrzanowskiego, zorganizował cykl prelekcji w szkołach o zagrożeniach, jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu czy branie narkotyków. Wzięło w nich udział około 500 uczniów. Podczas spotkań z uczniami wykorzystywał alkogogle oraz narkogogle, dzięki którym możliwa była symulacja otępienia zmysłów występującego po alkoholu czy narkotykach.

W minioną  środę Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, wraz z Anitą Lipnicką, zastępcą Burmistrza miasta Trzebini, wręczyli mu pamiątkową paterę, dziękując za udział w akcji.

przemek

Przemysław Rejdych odbiera pamiątkową paterę z rąk burmistrza

Wyniki konkursu na plakat oraz spot promujące hasło „Bądź Trzeźwy na Drodze”
KATEGORIA PLAKAT:

I miejsce Bartosz Wroński, uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebini
II miejsce Borys Myśliński, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Czyżówce
III miejsce Natalia Nowak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Trzebini

Wyróżnienia:

Karol Kołodziejczyk, uczeń Szkoły Podstawowej nr 6 w Trzebini
Oliwia Siewiorek, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Czyżówce

 

KATEGORIA SPOT:

I miejsce Adam Sater, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini
II miejsce Oliwia Gozdek, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Trzebini
III miejsce Piotr Hallewas, uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Płokach

Wyróżnienia:

Kamil Piechowicz, uczeń Szkoły Podstawowej w Myślachowicach
Alicja Druciak, uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Trzebini
Natalia Trębacz, uczennica Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini
Martyna Rączka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 w Trzebini
Hanna Gregorczyk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzebini