W poniedziałek uroczyście podsumowano akcję #zSercemDoLudzi. Zaangażowały się w nią dziesiątki osób – harcerze z trzebińskiego hufca, radni, przewodniczący i członkowie rad osiedlowych oraz sołeckich, koła gospodyń wiejskich, mieszkańcy. Pomagali chorym, samotnym i starszym. Szyli i dystrybuowali maseczki ochronne. Roznosili też żywność.

5

Uroczyste podsumowanie akcji #zSercemDoLudzi. Burmistrz Jarosław Okoczuk dziękuje za zaangażowanie ks. Marcinowi Dębkowskiemu z Wolontariatu Misyjnego Salvator

- Trzebinia wzorowo zdała egzamin w tym trudnym czasie pandemii. Była prekursorem realizacji oddolnych inicjatyw, wspierających władze centralne w walce z koronawirusem – mówi ł podczas uroczystości Adam Potocki, dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury.

Z inicjatywą organizacji akcji #zSercemDoLudzi wyszedł Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini. To właśnie on na swoim fanpage na FB zaproponował stworzenie grupy wolontariuszy, którzy będą pomagać mieszkańcom potrzebujący wsparcia w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w kraju. Odzew był ogromny. Koordynatorem akcji został Wolontariat Misyjny Salvator, natomiast partnerami: Urząd Miasta w Trzebini, Trzebińskie Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini, Komenda Hufca ZHP w Trzebini oraz Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. w Trzebini.

Kolejnym punktem akcji było szycie i dystrybucja maseczek dla rodzin z gminy Trzebinia. Jej koordynatorem zostało Trzebińskie Centrum Kultury, a partnerami: Komenda Hufca ZHP w Trzebini, przewodniczący rad sołeckich i osiedlowych. Przedsięwzięcie obejmowało również dostarczanie żywności do osób objętych kwarantanną i osób potrzebujących, co z kolei koordynował Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini, a partnerami byli trzebiński Oddział Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz harcerze.

- Dziękuję wszystkim za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie. To dzięki wam udało się roznieść ponad 25 tysięcy maseczek ochronnych do niemal wszystkich rodzin w naszej gminie. Wiem, że mogę na was polegać. Wierzę, że akcja będzie kontynuowana i w razie potrzeby znów staniemy na wysokości zadania – burmistrz Jarosław Okoczuk podziękował za zaangażowanie wręczając podziękowania i upominki.