Brak cienia na płycie Rynku przyczynił się do podjęcia działań w celu zacienienia fragmentu centralnego placu w mieście. W tym celu w lipcu br. zamontowano nowe elementy małej architektury.

Rynek w lipcu
Zrewitalizowana i nowoczesna przestrzeń Rynku zyskała dzięki tej zmianie zagospodarowania nowe, estetyczne miejsce do odpoczynku, zachęcające do dłuższych odwiedzin w centrum miasta.


Nowe osłony są tak skonstruowane, by rośliny z łatwością mogły się po nich piąć i docelowo zacieniać miejsca siedzące. Uzupełnią one rosnące na Rynku drzewa, które w opinii mieszkańców, dają zdecydowanie za mało cienia.

nowe osłony na rynku

Nowe osłony nad ławkami

Nowe osłony, zamontowane przy ławkach na Rynku