Przebudowa kolejnego odcinka ul. Kamiennej, utwardzenie części ul. Skośnej czy nowy asfalt na końcowym fragmencie ul. Matejki – to najważniejsze zadania do realizacji, zgłoszone podczas ostatniego spotkania burmistrza z przedstawicielami Rady Osiedla Gaj Zacisze w Trzebini.

Gaj zacisze2

Wnioski mieszkańców przedstawił Zdzisław Kamoda, przewodniczący Rady Osiedla Gaj Zacisze (w środku)

Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, regularnie odwiedza osiedla i sołectwa, by bezpośrednio od mieszkańców dowiedzieć się, czego oczekują od gminy. W tym tygodniu był na osiedlu Gaj Zacisze. Spotkanie rozpoczęło się od wizji na ul. Skośnej. Osoby mieszkające na górnym odcinku tej drogi domagają się jej utwardzenia. 

Burmistrz Jarosław Okoczuk zapewnił zainteresowanych, że wniosek zrealizuje. W pierwszej kolejności należy jednak uregulować stan prawny drogi. Część działek jest rękach prywatnych. Jeśli właściciele spornego odcinka wyrażą zgodę na przekazanie ich gminie, wówczas zleci utwardzenie drogi.

Kobieta do zamazania

Mieszkańcy górnego odcinka ul. Skośnej wnioskują o utwardzenie drogi

Podczas wizji omówiono również II etap remontu ul. Kamiennej. W ubiegłym roku gmina położyła asfalt na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Skośną. Choć pierwotnie tego zadania nie było w budżecie, burmistrz wygospodarował na ten cel ponad 300 tys. zł. Mieszkańcy chcą teraz kontynuacji prac na ul. Kamiennej. Urząd czyni starania, by przedsięwzięcie zrealizować. Jest jednak problem z odprowadzeniem wód opadowych. Gdy zostanie rozwiązany, są spore szanse, że ul. Kamienna zostanie wyremontowana na całym odcinku. Pieniądze na ten cel burmistrz chce pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych.

Podczas spotkania mieszkańcy apelowali również o zmianę rozkładu jazdy autobusu linii nr 9. Twierdzą, że są zbyt długie przerwy pomiędzy poszczególnymi kursami. Na prośbę burmistrza przygotują wniosek w tej sprawie, określając godziny, w których – ich zdaniem – autobus kursuje zbyt rzadko. Wniosek zostanie przekazany do rozpatrzenia Związkowi Komunalnemu „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, który odpowiada za organizację komunikacji miejskiej na terenie gminy Trzebinia.

Gaj zacisze

 Podczas wizji na osiedlu Gaj Zacisze